Facebook Twitter
usershot.com

Bài Viết Tối ưu Hóa

Đăng trên Tháng Mười Một 28, 2023 bởi Garfield Paglialunga

Các bài viết được tối ưu hóa giúp các trang web Internet có được thứ hạng cao hơn trên SE. Webmasters muốn liên kết các trang web như vậy cung cấp chất lượng khá hài lòng với thông tin liên quan.

Để tối đa hóa các lợi thế của các bài báo viết, nó tạo ra ý nghĩa kinh doanh thông minh để chọn các bài viết được tối ưu hóa để tìm trang web của các bài viết được đăng này được đặt cao hơn trên các trang công cụ tìm kiếm.

Bài viết tối ưu hóa: Kỹ thuật

Để viết một bài viết được tối ưu hóa, bạn nên áp dụng một loạt các kỹ thuật công cụ tìm kiếm internet thông qua toàn bộ nội dung của bài viết này.

Kỹ thuật viết bài viết tối ưu hóa:

Chọn Từ khóa được nhắm mục tiêu

Chọn các từ khóa được nhắm mục tiêu (tối đa 2 -3) để được tối ưu hóa trong bài viết này. Các từ khóa có liên quan và được nhắm mục tiêu sẽ có một thứ hạng cao hơn trên SE và hỗ trợ bạn đưa mọi người tăng lên nội dung và sản phẩm của trang web trực tuyến của bạn. Tuy nhiên, đừng bận tâm đến việc cắm từ khóa vào các bài viết lần đầu tiên bạn viết nó.

Đặt từ khóa được nhắm mục tiêu hàng đầu vào tiêu đề của bài viết

Khi bản thảo ban đầu của bài viết này đã sẵn sàng, hãy bắt đầu đặt các từ khóa hàng đầu vào nội dung. Đặt từ khóa được nhắm mục tiêu tốt nhất vào tiêu đề của bài viết. Các trình thu thập công cụ tìm kiếm trên Internet Duyệt từ khóa trong tiêu đề để hiểu nội dung này của bài viết này. Đặt tiêu đề của bạn trong thẻ HTML tiêu đề.

Trải các từ khóa qua toàn bộ nội dung

Trải các từ khóa tốt nhất của bạn thông qua toàn bộ nội dung của bài viết này với mật độ từ khóa phù hợp. Nó sẽ phục vụ mục đích của bạn tốt hơn nếu chủ đề của bài viết này xoay quanh các từ khóa đã chọn.

Place Từ khóa trong đoạn ban đầu của bài viết

Kết hợp các từ khóa trong đoạn đầu của bài viết này, vì SE đặt trọng lượng vượt quá nhiều hơn cho nó và nỗ lực để đặt từ khóa hoặc từ khóa được nhắm mục tiêu của bạn gần khi bắt đầu đoạn văn giúp thu hút mắt của người đọc ngoài SE.

Kết hợp các từ khóa trong đoạn cuối cùng

Để tối ưu hóa bài viết của bạn cho một số SE, hãy nỗ lực kết hợp các từ khóa trong đoạn kết luận hoặc cuối cùng.

Đưa đầu vào các thẻ H HTML

Đặt các từ khóa được nhắm mục tiêu của bạn vào các tiêu đề của bài viết này được đính kèm với các thẻ H1, H2, H3 ... HTML.

Đệ trình

Bài viết gửi cho các nhà xuất bản trực tuyến bắt đầu gửi bài viết đến các trang web gửi bài viết giúp điều khiển lưu lượng truy cập nhiều hơn đến trang web, đảm bảo thứ hạng cao hơn trên SE. Trong trường hợp bạn nhận được bài viết của mình được đăng cho một số trang web internet tốt đăng bài viết, url bài viết của bạn nhanh hơn sẽ được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm khác nhau.

Một từ cuối cùng của trí tuệ- Viết một cách tự nhiên, điều đó có nghĩa là bạn có thể gửi thông điệp của mình cho độc giả. Càng nhiều thông tin và giàu thông tin chắc chắn sẽ là bài viết của bạn, độc giả của bạn sẽ thường xuyên ghé qua URL mong muốn của bạn.

Các bài viết được tối ưu hóa là những giải pháp thông minh hỗ trợ bạn đảm bảo lưu lượng truy cập nhiều hơn, trong trường hợp bạn theo dõi 7 kỹ thuật được thảo luận một cách cẩn thận.